Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

       

Úvod »Obchodní a reklamační podmínky » Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

V této sekci nebylo nalezeno žádné zboží.


Obchodní a reklamační podmínky

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD FIRMY

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží z důvodů použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo použitím nevhodné výrobní technologie, příp. nevhodného konstrukčního řešení výrobku.

Za vadu nelze považovat a tudíž záruka se nevztahuje na:

  1. vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, které vznikly v důsledku jeho běžného opotřebení během záruční doby
  2. opotřebení vlivem nesprávného výběru a nesprávného užívání
  3. opotřebení v důsledku nedodržení zásad účelovosti, ošetřování a údržby
  4. mechanické poškození (pomuchlání povrchu, protržení či prořezání povrchového materiálu zboží, poškrábaný, utržené zapínání atp.)
  5. poškození vlivem působení inkoustu, kosmetiky a jiných agresivních látek
  6. přirozené změny materiálů, z nichž je zboží vyrobeno

 

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění. Prodejce může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Při zjištění vady na výrobku nám zašlete zboží na níže uvedenou reklamační adresu v originálním obalu tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození nebo zničení. Součástí reklamace musí být písemné sdělení důvodu reklamace. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, závadu odstraníme, příp. vyměníme vadné zboží za nový kus a nové zboží Vám zašleme nebo vrátíme částku zaplacenou za objednané zboží bezprostředně po vyřízení reklamace. Oprávněná reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. V případě nároku na vrácení peněz vás bude kontaktovat osoba pověřená vyřizováním reklamací, která s Vámi domluví způsob platby (převodem, složenkou). Reklamované zboží nám nezasílejte na dobírku. Nebude převzata a vrátí se Vám.

 

Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne prodeje zboží.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Při intenzivním užívání může být životnost výrobků kratší než záruční doba.

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodejce je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Zákazník má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud oprávněná reklamace nebyla vyřízena do 30ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu zboží, či odstoupení od smlouvy, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného užívání daného zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY:

1. Provozovatel:

Soňa Grossseová s.r.o.

Hwiezdoslavova 1570
26901   Rakovník

IČO: 27145115
DIČ: CZ 27145115

ADRESA PRODEJNÍHO SKLADU:

Husovo náměstí 167
26901  Rakovník

2.  Základní ustanovení

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující při zahájení obchodních vztahů, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Smlouva o koupi věci je uzavřena okamžikem obdržení Vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním (odeslání) objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání, případně telefonního čísla).

2. Způsob nakupování

Po výběru zboží, vyplnění kontaktních údajů (pokud nejste registrováni) a odeslání objednávky se Vaše elektronická objednávka stává oboustranně závaznou v okamžiku, kdy rovněž elektronicky (prostřednictvím Internetu) potvrdíme její přijetí a to na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Toto zboží Vám bude dodáno dle dále uvedených dodacích podmínek.

3. Ceny za zboží

Ceny zboží v tomto obchodě jsou vždy aktuální a jsou uvedeny u každé položky zboží a jsou konečné.

Při platbě předem a stejně tak zákazníkům z jiných zemí EU bude na kontaktní email zaslán potvrzující dopis s číslem účtu firmy. Po připsání částky bude zboží odesláno na Vámi udanou doručovací adresu.

4. Doba dodání

Vámi objednané zboží bude expedováno během 2 - 15 pracovních dnů od přijetí objednávky. výjimečně může být doba prodloužena na 30 dnů.

5. Platba za zboží

Zboží bude zasláno dle Vámi vybrané možnosti Českou poštou na dobírku.

Při platbě předem bude zboží zasláno Českou poštou na uvedenou adresu.

Zboží zasílané do zahraničí pouze platba předem – dopravné dle ceníku přepravce

Platba na účet:

Název úctu: Soňa Grosseová s.r.o.

Měna úctu: CZK

Číslo úctu: 262009267/0300

IBAN: CZ94 0300 0000 0002 6200 9267

SWIFT: CEKOCZPP

6. Reklamace dodávky

na veškeré nabízené zboží se vztahuje záruka dle zákona

záruční doba počíná dnem převzetí zboží zákazníkem

záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se tedy na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním a nesprávným udržováním a praním

pokud nám zboží zašlete v nepoužitém stavu a neporušeném obalu zpět do 30 dnů od převzetí zásilky, máte nárok na vrácení peněz

7. Postup při reklamaci

Při zjištění vady na výrobku nám zašlete zboží na níže uvedenou reklamační adresu v originálním obalu tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození nebo zničení. Součástí reklamace musí být písemné sdělení důvodu reklamace. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, závadu odstraníme, příp. vyměníme vadné zboží za nový kus a nové zboží Vám zašleme nebo vrátíme částku zaplacenou za objednané zboží bezprostředně po vyřízení reklamace. Oprávněná reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě. V případě nároku na vrácení peněz vás bude kontaktovat osoba pověřená vyřizováním reklamací, která s Vámi domluví způsob platby (převodem, složenkou). Reklamované zboží nám nezasílejte na dobírku.

8. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje k tomu, že:

  • svěřená osobní data neprodá ani za žádným účelem neposkytne jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu vlastníka těchto dat
  • na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymažeme ze své databáze